Salgs og medlemsbetingelser

Regler og betingelser for medlemsskaber & årskort

Årskort

OM ÅRSKORT & HOLD

Medlemsbetingelser

§1. Medlemskabet Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares medlemmets personoplysninger i en database, til hvilken kun ansatte hos JumpingFun har adgang. Ændringer i persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m. skal øjeblikkeligt meddeles til JumpingFun.  Årskort indehaveren kan hoppe frit i alle parkens åbningstider, medmindre andet er angivet på hjemmesiden. JF benytter medlemmets kontaktoplysninger til at sende meddelelser, herunder digitale meddelelser pr. e-mail og SMS, angående årskortet. 

§2. Adgangskontrol En Årskort indehaver skal gøre brug af det til enhver tid gældende adgangsmiddel for at få adgang til parken. Kan Årskort indehaveren ikke få adgang til centret, rettes henvendelse til en medarbejder hos JF. Har Årskort indehaveren en tro på, at andre uretmæssigt har fået adgang til parken med Årskort indehaveren adgangsmiddel, skal medlemmet straks kontakte JF, som vil spærre den pågældendes adgangsmiddel og uden yderligere omkostninger erstatte dette. 

§3. Varighed ende Årskortet løber i 12 måneder fra købsdatoen. Årskortet kan ikke sætte i bero eller returneres. JF er ikke forpligtiget til at forlænge perioden som følge af nedlukning. medlemskaber fortsætter indtil de opsiges i henhold til §8. Betalte årskort kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte ydelser. Ved køb af årskort online (køb foretaget uden for parken) har Årskort indehaveren 14 dages fortrydelsesret fra den dag, købet er foretaget. Retten til fortrydelse bortfalder dog i det øjeblik, Årskort indehaveren tager abonnementet i brug.

§4. Prisændringer Prisændringer meddeles via opslag i centrene samt på hjemmesiden senest 8 dage før, prisændringerne træder i kraft.

§5. Bero-perioder Årskort kan ikke sættes i bero. 

 

§6. Minimumsalder Minimumsalderen for at færden alene, anbefaler vi til JF 10 år, medmindre der i et event er givet samtykke til andet. Dette gælder ikke holdtræning. 

Det er ikke tilladt at hoppe i parken for børn under 6 år uden at være i følge med en voksen. 

§7. Helbredstilstand og personskade Al færden sker på eget ansvar. En besøgende er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos JF. JF anbefaler derfor, at man konsulterer egen læge, hvis man er i tvivl, inden besøget påbegyndes. JF tager heller ikke ansvar for personskader på en gæst som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§8. Værdigenstande JF anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under besøget. JF bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade. 
Et skab kan lejes for 15,- kr. 

§9. Ordensregler Alle førstegangs besøgende skal se en instruksvideo inden besøget påbegyndes. Angivne ordensregler samt anvisninger givet af JF personale skal altid følges. Under besøget skal der anvendes beklædning, der ikke kan virke stødende på de andre gæster. Endvidere er det af sikkerhedshensyn ikke tilladt at bære løsthængende halstørklæder, m.m. I perioder, fx i ferier, kan der forekomme perioder hvor årskortindehavere ikke kan medbringe publikum. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som besøget skrider frem. Parken og området omkring er røgfrit område. Gældende retningslinjer for rengøring og god hygiejne skal følges. Det er ikke tilladt at benytte JFs faciliteter uden et gyldigt formål, ligesom det heller ikke er tilladt at flere personer gør brug af det samme årskort. Overtrædelse af dette vil medføre et kontrolgebyr (pt. kr. 1.000, -) pr. involveret person.

§10. Umyndige årskortindehavere Er en person under 18 år eller umyndig, kan årskortet kun opnås med henvendelse og samtykke fra en værge.

§11. Udelukkelse af gæster JF kan til enhver tid – og uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales årskort, medlemsskaber eller billetter ikke. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. tyveri, vold eller udlån af årskort-kode, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art, og JF forbeholder sig ret til at opkræve erstatning for ødelagte ting.

§12. Ændring af medlems- og årskortbetingelser JF har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med to ugers varsel ved opslag i JF. Alle øvrige medlemsbetingelser kan ændres uden varsel.

§13. Refunderinger Hvis du har penge til gode hos JF, vil du som hovedregel blive godtgjort dette beløb i form af medlemsdage i dit fremadrettede medlemskab, og du vil derfor ikke have mulighed for at få sådanne beløb udbetalt i kontanter før dit medlemsskab ophører. Hvis dit medlemsskab er ophørt, vil et eventuelt tilgodehavende blive overført elektronisk via kontooverførsel til en dansk bankkonto. Events og billetter refunderes ikke. 

§14. Klage- og værnetingsbestemmelse Skulle du have en klage over en vare eller en tjenesteydelse købt hos JF, kan denne indgives til Parken på info@jumpingfun.dk 

Eventuelle uenigheder som ikke kan afklares i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

OM MEDLEMSSKABER 

En prøvetime koster 50 kr. og betales inden træningen i receptionen. 

Tilmelding til holdtræning er bindende for en sæson.

Medlemsskabet kan ikke sættes i bero eller på pause.

Medlemskort skal medbringes til hver træning. 

Medlemmer kan skifte hold under sæsonen, såfremt der er ledige pladser på modtager holdet. 

Indmeldelse til træneren/ledere vil IKKE blive betragtet som indmeldelse i foreningen.

Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. JumpingFun  tilbagebetaler ikke kontingent

Trænerteamet regner med alle medlemmer deltager, meld gerne afbud i gruppen på facebook, Jumpingfun Medlemmer.

Medlemsgruppen er et kommunikationsforum for informationer vedr. træning og tidspunkter. JumpingFun vil gerne opfordre forældre til at holde en god tone overfor hinanden.  

Alle medlemmer får 15 % på entre til søskende og venner.

Medlemmer får 15% på egen fødselsdagsfest i JumpingFun. 

Ris / Ros bedes sendes til info@jumpingfun.dk 

OM EVENTS / ARRANGEMENTER

Med mindre andet fremgår af aftale, kan fødselsdage afbestilles indtil 3 dagen før arrangementet, ændringer i antal dog senest kl. 16.00. 

Events og billetter refunderes ikke. 

Koncerter og events kan udskydes.

Ved udeblivelse fra et event / arrangement vil JumpingFun fakture det fulde beløb til arrangør. 

Book din tur i JumpingFun online og få 10% rabat

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere