Regler, Vilkår og Betingelser

Regler

Din sikkerhed er vores højeste prioritet!
Læs følgende oplysninger, før du bruger vores udstyr og faciliteter. Vær sikker på altid at deltage i vores sikkerhedsinstruktion og spørg endelig personalet, hvis du er i tvivl om noget.


Vigtig information

• Ved at bruge Jumping Funs faciliteter accepterer du fuldt ud, at aktiviteterne kræver et moderat fysisk niveau og at du ikke skal deltage i nogen aktiviteter, medmindre du er i fysisk stand til det.
• Du anerkender og accepterer, at der er forbundet en vis form for risiko med aktiviteterne og der er risiko for personskade eller i værste tilfælde død, ved deltagelse i sådanne aktiviteter.
• Du anerkender, at Jumping Fun ikke er ansvarlig for direkte eller indirekte tab, skade eller personskade som følge af eller i forbindelse med vores aktiviteter (bortset fra død eller personskade forårsaget af selskabets uagtsomhed) og du giver afkald på alle krav mod virksomheden i denne henseende.
• Du anerkender og accepterer at alle parkens deltagere vil blive overvåget og registreret af videoovervågning i hele området, med henblik på forebyggelse af kriminalitet og offentlig sikkerhed.
• Du er som min. 6 år medmindre du skal deltage i mini-jump.

Følgende gælder alle områder

• Deltagerne må ikke sidde eller ligge på trampolinerne
• Ingen skub, tacklinger, løb eller kapløb
• Deltagerne må ikke kravle eller hænge på nogen af skumpuderne eller trampolinerne
• Ingen dobbeltroterende spring
• Kun én person tilladt per trampolin
• Deltagerne skal være i kontrol over deres egen krop på alle tidspunkter
• Deltagere skal være opmærksomme på deres omgivelser på alle tidspunkter
• Hop inden for dit eget niveau
• Inden hop til en anden trampolin, sørges der for at der ikke er en anden der allerede bruger den
• Deltagerne skal lande på deres fødder eller i en siddende stilling
• Deltagerne må ikke hoppe eller rotere over hinanden
• Andre deltagere må ikke hjælpe dig med nogen former for tricks


Slam-Dunk Område (basketball)

• En deltager ad gangen per bane
• Det er forbudt at hænge på ringen og i nettet.
• Ingen rotation dunks
• Bolden bør ikke ramme andet end bagpladen eller trampolinen
• Det er forbudt at sparke til basket bolde.


Airbag Området

• En deltager per bane
• Baglæns- og dobbelt rotationer er forbudt
• Deltagerne skal vente i kø bag trampolinen og følge personalets instruktioner
• Ingen hovedspring
• Deltagerne skal lande i en siddende eller liggende stilling. Ikke på benene eller hovedet.
• Hop ikke ned i airbaggen før banen er klar
• Der må ikke kastes eller skubbes andre jumpere i airbaggen
• Gå lige ud af airbaggen så hurtigt som muligt, aldrig ud til siden
Enkelte regler kan omgås efter forudgående aftale med personalet eller ved booking af time med instruktør.

Skridsikre sokker med godkendt greb er påkrævet at blive båret på alle tidspunkter.

Du skal udfylde vores ansvarsfraskrivelse og deltage i vores sikkerhedsinstruktion før du bruger vores faciliteter.

MANGLENDE OVERHOLDELSE af vores regler kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra trampolinparken uden refundering.

Vilkår og betingelser

1. Generelle spørgsmål

a. Disse reservations- og bookingbetingelser samt vilkår gælder for booking af Jumping Funs aktiviteter og eventuelle supplerende produkter.
b. Disse reservations- og bookingbetingelser samt vilkår indeholder vigtige oplysninger vedrørende reservation af fødselsdage, firmafester, teambuilding og andre aktiviteter. Du anerkender og accepterer at alle deltagere, der medvirker i din booking, er opmærksom på dette.
c. Enhver typografisk skrivefejl, anden fejl eller udeladelse i enhver bookingbekræftelse eller anden dokumentation udstedt af Jumping Fun (herunder elektronisk dokumentation), er underlagt korrektion uden ansvar hos Jumping Fun.
d. Jumping Fun forbeholder sig ret til at foretage ændringer i eksisterende aktiviteter i overensstemmelse med alle gældende sikkerheds- eller lovmæssige krav.


2. Reservationsbekræftelse

a. Enhver booking skal anses for at være godkendt, hvis denne er accepteret skriftligt af Jumping Fun (som omfatter Jumping Funs e-mail bekræftelse af booking).
b. Disse betingelser og vilkår er indarbejdet i Jumping Funs fortrolighedspolitik, sikkerhedsregler.
c. Du skal så hurtigt som muligt give Jumping Fun besked om enhver fejl i Jumping Funs booking bekræftelse.
Jumping Fun bestræber sig på at sikre, at du og din gruppes deltagelse i aktiviteter begynder på det tidspunkt i har reserveret og det er hver enkelt deltagers ansvar at sikre, at de ankommer i god tid. For sene ankomster resulterer i mistet tid i området og der gives ingen kompensation under sådanne omstændigheder.


3. Sikkerhed

a. Alle aktiviteter omfatter en udfordrende trampolin oplevelse og deltagelse er ikke uden risiko da et fald kan medføre skader. Alle deltagere skal derfor forud for enhver aktivitet instrueres i og modtage en sikkerhedsinstruktion. Dette sker ved at man skal se en sikkerhedsvideo inden adgang til parkens aktiviteter altid.
b. Jumping Fun forbeholder sig retten til at nægte personer adgang til eller fjerne en deltager fra vores aktiviteter hvis vi finder det nødvendigt at gøre. Dette omfatter en deltager, der ikke overholder vores sikkerhedsregler eller som skønnes at være under påvirkning af alkohol eller narkotika.
c. Efter sikkerhedsbriefing vil deltagere ikke blive overvåget direkte af en instruktør, men der vil være instruktørere i områderne der sørge for orden samt efter regler.
d. Alle deltagere skal være sunde og raske, mindst 6 år (på nær specifikke hold for aldersgruppen 3-6 år som ligeledes skal være ifølge med en voksen) og skal veje mindre end 120 kg. Hvis du har nogen bekymringer anbefaler vi, at du besøger os forud for din booking og taler med en ansat hos os. Enhver, der ikke opfylder disse krav, vil ikke få lov til at deltage i nogen aktiviteter. Det er dit ansvar at sikre, at alle deltagere der vedrører din booking, herunder fødselsdage og diverse events, opfylder disse krav.
e. Alle deltagere skal have specielle Jumping Fun sokker på for greb og hygiejne.
f. Aktiviteterne er fysisk krævende og kræver en vis grad af smidighed, styrke og udholdenhed. Deltagerne opfordres til at hoppe på deres eget niveau – kun den enkelte kender og forstår egne grænser og kompetencer. Hvis du er usikker på, om du kan gennemføre en manøvre, bør du ikke forsøge det. Hvis du har medicinske problemer rådes du til at konsultere egen læge på forhånd. Deltagerne kan blive bedt om at dokumentere, at de ikke har en fysisk eller psykisk lidelse, som ville gøre det mere sandsynligt, at de ville blive inddraget i en hændelse, der kan resultere i skader på sig selv eller andre.
På grund af den fysiske natur af aktiviteter i Jumping Fun anbefaler vi, at gravide kvinder ikke deltager. Gravide kvinder, der stadig ønsker at gennemføre aktiviteterne vil blive bedt om at underskrive en erklæring om ansvarsfraskrivelse så de er klar over, at der er risiko for dem og deres ufødte barn, og at deltagelse i aktiviteterne er på egen risiko.
g. Alle deltagere er altid forpligtet til at handle og agere ansvarligt og høfligt og skal respektere andre deltagere. Jumping Fun er berettiget til at forhindre en person i at foretage eller fuldføre aktiviteter i tilfælde af dårlig opførsel.
h. Alle deltagerne skal være passende påklædt (se pkt 4) og Jumping Fun forbeholder sig ret til at nægte adgang til aktiviteter for enhver deltager, der ikke er passende klædt.
i. Jumping Fun giver ingen refusion eller kompensation i tilfælde af, at en deltager ikke opfylder de grunde, der er anført i denne bestemmelse.

j. 4. Beklædning

a. Det er deltagerens eget ansvar at sikre, at de er klædt hensigtsmæssigt. Jumping Fun anbefaler alle at bære passende tøj for enhver aktivitet, og som de ikke har noget imod kan blive beskadiget. Der er følgende restriktioner:
b. Alle deltagere skal bære specielle skridsikre sokker for bedre greb og hygiejne, Jumping funs egne Obligatoriske sikkerheds sokker.
c. Langt hår skal være sat op. Dette er gældende for både piger/kvinder og drenge/mænd.
d. Ingen bælter, smykker eller andre lignende skarpe genstande, der kan forårsage skade på dig selv, udstyr eller andre deltagere. Dette inkluderer også alle piercinger på hele kroppen.
e. Jumping Fun er ikke ansvarlig for eventuelle skader på eller tab af tøj eller andre personlige genstande som følge af deltagelse i vores aktiviteter.

5. Annullering

a. I tilfælde af annullering eller ændring af din booking skal Jumping Fun modtage denne senest 5 dage (120 timer) før bookingens starttidspunkt. Eventuelle anmodninger om annullering skal ske telefonisk.
b. Du har ret til en fuld refusion i tilfælde af annullering efter tidsmæssigt godkendt annullering ift. foregående paragraf.
c. Jumping Fun er berettiget til at annullere din booking til enhver tid. I tilfælde af at Jumping Fun beslutter at annullere din bestilling, underrettes du så hurtigt som muligt. Du har ret til en fuld refusion i tilfælde af aflysning efter denne paragraf, men ingen anden godtgørelse udbetales.
d. I tilfælde af, at det viser sig nødvendigt at lukke ned for vores aktiviteter, af årsager som Jumping Fun ikke har indflydelse på, vil der i disse situationer, hvor dig eller din gruppe har påbegyndt deltagelse, ikke kunne stilles krav til tilbagebetaling (delvis eller helt). Under sådanne omstændigheder vil Jumping Fun, så vidt det er muligt, forsøge at tilbyde alternative datoer eller tidspunkter til nedsatte priser, men er ikke forpligtet til at tilbyde det.

6. Pris og betaling

a. Ordre og bestilling af samtlige af vores produkter beregnes ud fra vores til enhver tid gældende satser og fuld betaling forfalder på tidspunktet for booking. Betaling kan ske ved bankoverførsel eller ved anvendelse af de fleste typer kreditkort (Mobile Pay kommer snart) enten online eller i receptionen. Jumping Fun er ansvarlig for transaktioner via hjemmesiden. Kreditkort detaljer er opført på en sikker side, og overføres ved hjælp af SSL.

7. Fødevarer

Afgivelse af ordre:
Ved afslutning af en bestilling får du automatisk en ordrebekræftelse, hvoraf det fremgår hvilke produkter, du har bestilt. Vi gør opmærksom på, at købsaftalen først er bindende, når du har modtaget ordrebekræftelsen. Når du har udfyldt en bestilling, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvori der angives hvilke produkt/er, du har købt og vi anbefaler, at du gemmer din ordrebekræftelse.
Det er kun et elektronisk svar fra vores system som bekræfter din indtastning.
Som konsekvens heraf har vi mulighed for at annullere din ordre såfremt fejlen skyldes: tastefejl, tekniske problemer, leveringssvigt, udsolgte situationer og lignende.
Hvis du ikke modtager en e-mail, kan dette skyldes at din e-mail ikke har været gengivet korrekt, i så fald kan du kontakte vores parken telefonisk, for at få bekræftet at vi har modtaget din bestilling.
Vi har desværre ikke mulighed for at gensende bestillingsbekræftelse via e-mail.
Alle priser er inkl. moms og gebyr, priserne er dagspriser.

Dit ansvar:

Det er dit ansvar at oplysningerne er korrekte både ved afhentning.

Fortrydelsesret:

Der er ingen fortrydelsesret ved køb af fødevarer, regnet fra tidspunktet for bekræftelse af bestillingen. Enhver bestilt vare går direkte til produktion og anses derfor som værende påbegyndt efter bekræftelse af bestillingen.

Reklamationsret:

Modtager du en et andet produkt end det der er bestilt bedes du kontakte os med det samme, så vi finder en løsning, såfrems vi ikke kan leverer den bestilte vare, vil beløbet ikke blive trukket fra din konto eller det vil blive refunderet til din konto.

7. Refusioner og ændringer

a. Betalinger med betalingskort eller kreditkort vil blive refunderet til det samme kort eller, hvis kortet efterfølgende er udløbet, ved bankoverførsel. Betalinger foretaget med gavekort vil blive refunderet ved udstedelse af et erstatnings gavekort til den samme værdi.
b. Når der anvendes flere former for betaling, forbeholder Jumping Fun sig ret til at refundere alle skyldige beløb på en refusion via betalings- eller kreditkort eller bankoverførsel.

8. Forpligtelser

a. Medmindre andet er fastsat i Jumping Funs bookingbetingelser og vilkår er Jumping Fun ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af booking af eller deltagelse i vores aktiviteter.
b. Jumping Fun råder over 45 parkeringspladser til vores gæster, som gratis kan benyttes såfremt de er ledige. P-tilladelse skal udfyldes i receptionen på ipad. Parkering og korrekt udfyldelse af tilladelse er på eget ansvar. Der er 1 time ved p-skive og 3 timer ved udfyldelse af formular.
Mandag til fredag mellem 7:00-17:00 er P-Regler gældende resten af døgnet er det gratis.

9. Diverse

a. Hvis nogen af disse vilkår er i strid med lovgivningen eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal de omgående slettes fra Jumping Funs vilkår. De resterende vilkår er fortsat gældende.
b. Intet ovenfor giver tredjemand nogen fordel eller retten til at håndhæve nogen af disse betingelser og vilkår.
c. Disse betingelser og vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

10. Fortrolighedspolitik

a. Jumping Fun APS fortrolighedspolitik er ikke at dele personlige oplysninger med tredjeparter. Alle data, du overlader til os, som når du abonnere på vores nyhedsbrev eller ved hjælp af vores Kontakt formular, vil blive behandlet strengt fortroligt. Dette websted bruger Google Analytics til at indsamle anonyme brugsstatistikker som ikke deles med nogen tredjepart. Dette websted anvender cookies i overensstemmelse med EU-retten, og den fortsatte brug af hjemmesiden betyder accept af deres anvendelse.

Sikkerhed

Jumping Fun har et stramt styret og overvåget sikkerhedssystem, udviklet specifikt til trampolinparker. Sikkerhed er vores højeste prioritet og vi har et sikkerhedsniveau, vi er stolte af.

Vores vilkår og betingelser skitserer de risici og regler der er i forbindelse med aktiviteter hos Jumping Fun. Det er en nødvendighed at have accepteret disse betingelser før deltagelse i vores aktiviteter. Som de fleste sportsaktiviteter er trampolinspring noget der har risiko for skader, selv når det gøres ordentligt og er efter passende regler og retningslinjer. Vores regler og retningslinjer for sikkerhed er blevet udviklet i samarbejde med anerkendte sikkerhedseksperter med fokus på netop trampolinparker. For at minimere risikoen for farlige situationer, især for uerfarne deltagere, har vi lagt vores regler ved indgangen og det er påkrævet at man skal deltage i vores sikkerhedsinstruktion forud for hver gang man deltager. Disse regler håndhæves af vores personale.


Jumping Fun Trampoliner vs Traditionelle Havetrampoliner

Historisk set er trampolin skader opstået, idet brugere er “faldet” af en trampolin, har fået benet imellem fjedrene eller er landet på rammen. Jumping Fun har minimeret disse risici ved at sikre vores trampolinområder er fuld beklædt med polstret blødt skum og at vores rammer er dækket af den højeste kvalitets polstring der er på markedet. Vi har specieldesignet vores trampolinpark til at reducere farerne forbundet med typiske havetrampoliner og arbejder løbende på at sikre et sikkert miljø gennem optimalt design, ingeniørarbejde, konstruktion, uddannelse og forskning.


Polstring

Hver kvadratcentimeter af trampolinområdets støttestruktur (stål og fjedre mellem trampolin senge) er fuldt dækket af mindst 5cm. højkvalitetspolstring. Vi overholder og overstiger førende internationale standardiserede polstringskrav.


Skridsikre Strømper

Enhver der har adgang til aktiviteter hos Jumping Fun er forpligtet til at bære vores godkendte skridsikre strømper, designet til at hjælpe med at maksimere grebet, at hjælpe med at maksimere sikkerhed og generel hygiejne.


Sikkerhedsbriefing

Et af vores primære sikkerhedsprincipper er at sikre at vores deltagere ikke foretager nogen aktiviteter ud over deres eget niveau. Det er vigtigt, at alle deltagere gør sig bekendt med de punkter fremhævet af vores sikkerhedsinstruktion forud for aktiviteter i trampolinparken.


Feedback

Vi opfordrer til og modtager gerne feedback, der hjælper os til at fortsætte med at udvikle det bedste sikkerhedsprogram og miljø hos Jumping Fun.


Sikkerhed er vores højeste prioritet

Jumping Fun er en action-sports facilitet, hvor skader kan opstå. Ligesom i alle andre sportsgrene skal deltagerne beslutte, om fordelene ved deltagelse er risikoen værd i forhold til skader.

Du skal kende til og acceptere disse risici. Følg reglerne og pas på hinanden. Hold dine egne grænser, hold øje med andre, følg reglerne og mest af alt:

HA’ DET SJOVT!